Tag: ngăn Trung Quốc

Nhật muốn G7 hợp lực ngăn Trung Quốc 'cưỡng ép kinh tế'

Nhật Bản muốn nhóm G7 đưa ra cách tiếp cận phối hợp trong năm nay nhằm ngăn chặn "sự cưỡng ép kinh tế" mà Trung Quốc đã áp dụng đối với một số đối tác thương mại.