Tag: ngăn ngừa tai nạn lao động

Giải pháp an toàn ngăn ngừa tai nạn lao động trong sản xuất

Theo Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, mặc dù công tác quản lý về an toàn lao động đã được tăng cường nhưng số vụ tai nạn vẫn ở mức cao.