Thông tin dịch vụ

Ngân hàng DBS Bank Ltd. – Chi nhánh TP.HCM tăng vốn được cấp

06/03/2020 15:30 GMT+7

Ngày 2/03/2020, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 167/QĐ-HCM về việc sửa đổi mức vốn được cấp ghi tại Giấy phép của Ngân hàng DBS Bank Ltd. – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Ngân hàng DBS Bank Ltd. – Chi nhánh TP.HCM tăng vốn được cấp - Ảnh 1.


Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận việc thay đổi mức vốn được cấp của Ngân hàng DBS Bank Ltd. – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh từ "70.000.000 USD (Bảy mươi triệu Đô la Mỹ)" lên "90.000.000 USD (Chín mươi triệu Đô la Mỹ)".

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 104/GP-NHNN ngày 30/10/2018 (được chuyển đổi từ Giấy phép số 09/GP-NHNN ngày 12/01/2010) do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng DBS Bank Ltd. – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

T.D.V
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận