Tag: Nga trở thành nước đầu tiên trên thế giới quay phim trên vũ trụ

Nga trở thành nước đầu tiên trên thế giới quay phim trên vũ trụ

Lần đầu tiên trong lịch sử, Nga đã đưa diễn viên và đạo diễn lên vũ trụ để thực hiện sứ mệnh quay bộ phim đầu trên của thế giới trên vũ trụ.