Tag: #Nền tảng tiêu dùng Be

Be bắt tay EMDDI mở rộng thị phần dịch vụ gọi xe

Với một thị trường rộng lớn, phong phú về nhu cầu và điều kiện đi lại như Việt Nam, dịch vụ vận chuyển cũng ngày càng đa dạng, việc taxi truyền thống và taxi công nghệ cùng chia sẻ cơ hội và thị phần là hoàn toàn khả thi.