Tag: nền khoa học

Mê mải nghiên cứu cao siêu để DN Việt phải tốn tiền cho nước ngoài

TTO - Thủ tướng cho rằng không ít đề tài nghiên cứu còn nặng tính lý thuyết, chỉ góp phần làm dày thêm các tủ lưu trữ tại các thư viện lớn. Không gắn thực tế, không đáp ứng yêu cầu thực tế thì tự mình thua trên sân nhà.