Tag: né cấm vận

Tin tặc Triều Tiên vẫn dùng iPhone 4S và tấn công mạng?

TTO - Một nghiên cứu dữ liệu mạng mới đây cho thấy đa phần công nghệ do tin tặc nghi từ Triều Tiên sử dụng để tấn công mạng xuất phát từ các công ty Mỹ.