Tag: Nâng tầm hệ thống quản trị rủi ro

Hoàn tất Basel II, Sacombank sắp hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu

Vừa qua, Sacombank đã được chứng nhận hoàn thành triển khai chuẩn mực quản lý rủi ro theo Basel III từ Công ty cổ phần tư vấn EY Việt Nam.