Tag: Năng Lượng Sống

Genki Ltd. và Eisai Việt Nam ký kết hợp tác

Ngày 15-3, Công ty TNHH Năng Lượng Sống - Genki (Genki Ltd.) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Eisai Việt Nam nhằm mang đến nhiều nguồn tài nguyên mới để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Robot chạy bằng năng lượng sóng vượt qua Thái Bình Dương

TT - Những robot di chuyển bằng năng lượng sóng đầu tiên mang tên PacX Challenge Wave Gliders đã đến được Big Island ở Hawaii (Mỹ), chặng đầu tiên trong một hải trình dài 9.000 hải lý băng qua Thái Bình Dương, sau khi đã vượt qua được hơn 3.200 hải lý.