Tag: Mỹ siết chặt yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu với các hãng ô tô

Mỹ siết chặt yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu với các hãng ô tô

NHTSA đã khôi phục khung hình phạt cao hơn đối với các nhà sản xuất ô tô không đáp ứng yêu cầu về tiết kiệm nhiên liệu những năm gần đây.