Tag: MWC 2023

Viettel công bố hợp tác với Intel và Qualcomm tại MWC 2023

Bắt tay cùng những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, Viettel đang chứng minh năng lực của mình với bạn bè quốc tế và hiện thực hóa những công nghệ kiến tạo tương lai số.