Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Muốn thay đổi tên cha trong giấy khai sinh?

29/05/2012 03:04 GMT+7

TT - Tôi và chồng tôi không đăng ký kết hôn. Trong giấy khai sinh của con tôi có tên của chồng tôi. Bây giờ tôi muốn đổi giấy khai sinh của con tôi thành con ngoài giá thú thì có được không và phải làm thủ tục như thế nào?

Trả lời:

- Do chị không nói rõ việc muốn đổi giấy khai sinh cho con chị thành con ngoài giá thú (con sinh ra khi cha mẹ không có quan hệ hôn nhân hợp pháp) trong trường hợp cụ thể nào nên tôi trả lời theo các trường hợp chung và không có yếu tố nước ngoài như sau:

Nếu chị muốn thay đổi họ cho con từ họ của cha (đã được ghi trong giấy khai sinh của con chị) sang họ của mẹ (tức họ của chị) thì cần có những giấy tờ liên quan làm cơ sở cho việc yêu cầu ủy ban nhân dân (UBND) cấp có thẩm quyền chấp nhận. Ví dụ: văn bản đồng ý của người cha đó, ý kiến đồng ý của người con đó nếu người con từ đủ 9 tuổi trở lên.

Nếu chị muốn trong giấy khai sinh của con chị không còn tên người cha đã ghi trong giấy khai sinh trước đây với lý do người cha đó không phải là cha đẻ của con chị thì cũng cần có những giấy tờ liên quan làm cơ sở cho việc yêu cầu UBND cấp có thẩm quyền chấp nhận. Ví dụ: bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật xác định người cha đó không phải là cha đẻ của con chị.

Theo điều 37 nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ về quản lý và đăng ký hộ tịch (nghị định 158), nếu con chị dưới 14 tuổi thì thẩm quyền giải quyết việc thay đổi nội dung trong giấy khai sinh cho con chị như nêu trên thuộc UBND xã, phường, thị trấn nơi đã đăng ký khai sinh trước đây cho con chị; nếu con chị từ đủ 14 tuổi trở lên thì thẩm quyền này thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Về thủ tục, nếu con chị chưa đủ 18 tuổi thì người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cho con là cha, mẹ hoặc người giám hộ. Chị phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính giấy khai sinh của con chị và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho con chị.

Trong thời hạn ba ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cán bộ tư pháp ghi vào sổ đã đăng ký khai sinh trước đây và quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch. Chủ tịch UBND cấp xã hoặc chủ tịch UBND cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá năm ngày. Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch đó phải được ghi chú vào cột ghi những thay đổi sau này của sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính giấy khai sinh.

Một bạn đọc
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận