Tag: mua trước hạn

Hơn 230.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp được mua trước hạn

Thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 25-12, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn là 230.200 tỉ đồng, tăng 5,8% so với cả năm 2022.