Tag: mua nhà để ở

Thị trường bất động sản xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực

So với quý 1 thì rõ ràng nhu cầu mua bất động sản đang có những tín hiệu tốt, thị trường lạc quan hơn. Do đó, đây là thời điểm tốt người mua nhà cân nhắc nếu thấy phù hợp.