Tag: Monowi

Thăm thị trấn chỉ có một người dân

TTO - Monowi là thị trấn đặc biệt nhất nước Mỹ khi chỉ có một công dân kiêm nhiệm nhiều vai trò "chủ chốt" như: thư ký thị trưởng, thủ quỹ, lao công, chủ quán rượu.