Thứ 2, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số

15/09/2015 08:43 GMT+7

TT -  Mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp, đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.

Theo nghị định quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp vừa được Chính phủ ban hành, mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp, đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. 

Đặc biệt, thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được giảm từ năm ngày làm việc xuống còn ba ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cũng theo nghị định này, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận