Tag: Modem mạng Internet

Không thể đổi mật khẩu modem: Người dùng đối mặt nhiều rủi ro

TT - VNPT nói không thể đổi mật khẩu modem là lỗi của nhân viên cài đặt và không hề ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân khách hàng. 

Modem không đổi được mật khẩu do nhân viên kỹ thuật VNPT Hà Nội

TT - Ông Đặng Anh Sơn, phó giám đốc VNPT Hà Nội, đã thừa nhận lỗi do nhân viên kỹ thuật của VNPT Hà Nội. Ngay trong ngày 19-3, VNPT Hà Nội đã xử lý xong sự cố này.

Không thể đổi mật khẩu modem VNPT Hà Nội cung cấp

TTO - Ngày 19-3, VNPT Hà Nội và Huawei đã có buổi làm việc để giải quyết sự cố khách hàng không thể thay đổi mật khẩu modem Huawei HG8045A.