Tag: mô hình kinh doanh mới

Trong tương lai, mô hình kinh doanh chuyển sang online

TTO - Về xu hướng kinh doanh trong tương lai, nhiều ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh sẽ dịch chuyển từ offine sang online, chuyển sang môi trường ảo.

Khuyến khích phát triển mô hình kinh doanh mới

TTO - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một xu thế lớn đang diễn ra trên toàn thế giới với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, mà nòng cốt là công nghệ số làm thay đổi nhanh chóng các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội.

Mô hình kinh doanh cộng đồng ứng dụng thanh toán QR Pay

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa chính thức ra mắt Freedoo - một mô hình kinh doanh mới dựa trên cộng đồng và sử dụng phương thức thanh toán QR Pay của VietinBank.