Tag: Miliket

Mì ăn liền Miliket trong tôi

Ngày chúng tôi còn bé, mỗi lần được mẹ mua cho một gói mì Miliket thì có thể nói mừng như có báu vật.