Miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ

09/11/2012 15:17 GMT+7

Tin dịch vụ - Ngày 1-11-2012, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 48/2012/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 204/2005/QĐ – TTg ngày 15-8-2005 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên bị ngập lũ thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ được miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách nhà nước đối với phần diện tích được giao trong hạn mức giao đất. Đối với phần diện tích được giao vượt hạn mức (nếu có) phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Các chi phí giải phóng mặt bằng, tôn nền, đắp bờ ao, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng và chi phí đầu tư xây dựng nhà không được miễn và tiếp tục thực hiện trả chậm theo quy định tại Quyết định 204/2005/TTg ngày 15-8-2005. Tuy nhiên, đối với phần đất ở được miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ này, trong thời hạn 10 năm kể từ ngày giao đất, nhà để ở, hộ gia đình, cá nhân không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau 10 năm hộ gia đình, cá nhân có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất; khi chuyển nhượng phải nộp 50% tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ theo quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2013.

Nguồn: Cục quản lý công sản - Bộ Tài Chính
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận