Tag: miễn tiền đất

Mời GS Trần Thanh Vân mở trung tâm khoa học: Hứa miễn tiền đất nay lại đòi nợ

TTO - Dù chỉ xây dựng các công trình phục vụ nghiên cứu khoa học phi lợi nhuận nhưng Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) liên tục bị ngành thuế đòi nợ tiền thuê đất.