Tag: mì Miliket

Miliket - gặp nhau vào những thời khắc đặc biệt trong đời

Có lẽ với nhiều người, một sản phẩm để yêu quý chắc hẳn phải sử dụng thường hay vì gắn liền với tuổi thơ, cuộc sống... Và tôi cũng không ngoại lệ.

Gói mì Miliket, một trời tuổi thơ đi cùng năm tháng

Ai đã từng lớn lên ở những năm tháng khốn khó, cơm ba bữa chưa no, quần áo đến trường không có mặc, luôn trong tình trạng ruột cồn cào thì hẳn sẽ nhớ rất sâu đậm về gói mì Miliket ngày ấy.