Tag: McLaren Spectrum Theme

McLaren công bố dải màu sơn mới: Ác mộng cho xưởng sửa xe

Những màu sơn mới vừa được McLaren công bố độc quyền cho 750S trên thực tế là tổng hợp của 7 mã sơn mới cộng lại.