Tag: mất tiền bảo hiểm

Bỗng dưng mất tiền bảo hiểm

TTO - Nhiều người mua bảo hiểm nhân thọ bỗng dưng nhận được thông báo từ nhân viên công ty bảo hiểm rằng đã chuyển tiền vào tài khoản của khách theo "phiếu yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm", dù khách không yêu cầu và cũng không nhận được tiền.