Tag: Marianapolis Preparatory School

Khánh thành Trường SNA Marianapolis - Biên Hòa Campus đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Đồng Nai

TTO - Trường Marianapolis Preparatory School danh tiếng của Mỹ vừa tổ chức khánh thành phân hiệu đầu tiên tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là ngôi trường chuẩn quốc tế đầu tiên tại địa phương này.