Tag: mạng lưới thanh toán

NAPAS tổ chức hội nghị Ngân hàng thành viên năm 2022

Hội nghị Ngân hàng thành viên với sự tham gia của 60 ngân hàng, tổ chức thành viên vừa được Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).