Tag: Màn đối đáp hài hước

Thí sinh vẩy rau trên nền nhạc hip hop tại Đường lên đỉnh Olympia

Người ta gọi nam thí sinh Đường lên đỉnh Olympia này là 'ông hoàng vẩy rau'.