Tag: Mai Đình Chiến

Võ sĩ vovinam bắt cướp

TT - Những ngày giáp tết của võ sĩ vovinam 29 tuổi Mai Đình Chiến thật đẹp khi bạn bè, đồng môn cùng chúc mừng anh có nghĩa cử cao đẹp của con nhà võ khi đuổi bắt hai tên cướp giật để lấy lại tài sản cho người nước ngoài và được UBND Q.1 (TP.HCM) trao bằng khen.