Tag: Mạc Thị Lệ Quyên

Cầm quyết định... giả đến nhận việc mới tá hỏa biết mình bị lừa

TTO - Người xin việc hoàn toàn không phát hiện sự lừa đảo của Quyên, đến khi cầm quyết định giả đến nơi tuyển dụng mới tá hỏa biết mình bị lừa.