Thứ 2, ngày 18 tháng 10 năm 2021

  • Nhiều mã số thuế "ma”

    Nhiều mã số thuế "ma”

    TTO - Mùa quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm nay lại phát sinh hàng loạt vấn đề liên quan đến mã số thuế (MST), như một người có 2 MST, trùng số chứng minh nhân dân (CMND) nên rối MST... khiến cơ quan thuế "đau đầu" giải quyết.