Tag: Lượng thuê bao

Chuyển mạng giữ số: Đảo chiều giữa các nhà mạng

TTO - Sau hơn một năm thực hiện dịch vụ chuyển mạng giữ số, số lượng thuê bao mới chuyển đến, chuyển đi của các nhà mạng lớn đã đảo chiều.