Thứ 2, ngày 23 tháng 5 năm 2022

  • “Lương khô” làng An Thái

    “Lương khô” làng An Thái

    TTO - Làng An Thái - thị tứ nổi tiếng với câu ca truyền đời “Trai An Thái, gái An Vinh” nhằm ngợi ca tài võ của trai tráng làng này và những nữ lưu làng An Vinh bên kia sông Côn.