Tag: Luật thuế bất động sản

Thuế bất động sản nắn dòng vốn đầu tư

Đề xuất xây dựng Luật thuế bất động sản, trong đó tách riêng nhà, đất và áp thuế suất cao hơn với nhà đất bỏ không, Bộ Tư pháp tổng hợp, được nhìn nhận nếu thông qua sẽ tác động lớn và điều tiết lại thị trường, nắn lại dòng vốn đầu tư.

Đánh thuế nhà có giá trị cao: Người dân sẽ bị thuế chồng thuế?

“Tôi không đồng ý. Người dân sẽ bị thuế chồng thuế”. Đó là phản hồi của bạn đọc Tuổi Trẻ Online về đề xuất đánh thuế với nhà có giá trị cao, căn hộ có giá trên 50 triệu đồng/m2 của Bộ Tư pháp trong đề nghị ban hành Luật thuế bất động sản.

Đề xuất đánh thuế với nhà ở, căn hộ có giá trên 50 triệu/m2

Bộ Tư pháp đề nghị ban hành Luật thuế bất động sản. Theo đó, dự kiến sẽ đánh thuế với nhà ở có giá trị cao, còn tăng thuế với đất ở cao hơn mức 0,03% như hiện nay.