Tag: Luật TDTT

Cái thấy không cần, cái cần không thấy!

TT - “Nhà nước không can thiệp thì nói là Nhà nước bỏ vai trò quản lý nhà nước của mình, ít quan tâm. Quan tâm thì nói là ít quan tâm quá, không biết thế nào là vừa, là đủ nên cũng khó” - đó là câu trả lời của người phát ngôn Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL), khi phóng viên Tuổi Trẻ hỏi về việc bộ này cử quá nhiều người tham gia vào bộ máy Liên đoàn Bóng đá VN (VFF).

Cái thấy không cần, cái cần không thấy!

TT - “Nhà nước không can thiệp thì nói là Nhà nước bỏ vai trò quản lý nhà nước của mình, ít quan tâm. Quan tâm thì nói là ít quan tâm quá, không biết thế nào là vừa, là đủ nên cũng khó” - đó là câu trả lời của người phát ngôn Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL), khi phóng viên Tuổi Trẻ hỏi về việc bộ này cử quá nhiều người tham gia vào bộ máy Liên đoàn Bóng đá VN (VFF).