Tag: luật nhà giáo

Giáo viên nào cần chứng chỉ hành nghề?

TTCT - Trong khi đại diện bên soạn thảo Dự thảo Luật Nhà giáo (trình Quốc hội vào tháng 10-2024) bảo vệ sự cần thiết phải có một mục quy định về chứng chỉ hành nghề với nhà giáo, giới giáo viên lại có những quan điểm khác...

Công bố danh sách 28 ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ mới

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 28 ủy viên hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029.

Chứng chỉ hành nghề của nhà giáo: 'Chỉ được thêm chứ không mất gì!'

Thành viên nhóm chuyên gia của dự thảo Luật Nhà giáo, khẳng định về chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo bên lề tọa đàm về dự án Luật Nhà giáo.

Dự thảo quy định cấp chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo

Quy định về chứng chỉ hành nghề nhà giáo nằm trong một chương của dự thảo Luật Nhà giáo vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Cải tiến lương giáo viên ra sao?

Đề xuất cải tiến lương giáo viên là nỗ lực được Bộ GD-ĐT xem như giải pháp quan trọng để ngăn tình trạng giáo viên nghỉ việc, thu hút người giỏi.

Nhiều vướng mắc, bất cập từ thực tiễn hoạt động quản lý giảng viên

Quy định hiện tại chưa đặt ra các điều kiện để hành nghề giảng viên hay điều kiện tuyển dụng giảng viên, dẫn đến nhiều vướng mắc, bất cập.

Nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp

Nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp. Đây là nội dung Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến đưa vào dự thảo Luật Nhà giáo.