Thứ 3, ngày 20 tháng 4 năm 2021

​Luật mới, coi chừng phải trả lương thêm cho 12.600 người

01/06/2015 18:51 GMT+7

TTO - Cảnh báo này được đại biểu Phạm Xuân Thường (Thái Bình) đưa ra trong phiên thảo luận về Luật tổ chức chính quyền địa phương tại Quốc hội chiều 1-6.

Đại biểu Phạm Xuân Thường (Thái Bình) - Ảnh: Việt Dũng

Nên bỏ đại biểu chuyên trách cấp xã

Đại biểu Phạm Xuân Thường phân tích theo dự thảo luật ở cấp tỉnh HĐND sẽ tăng thêm 3 đến 7 biên chế, cả nước sẽ tăng thêm 200 người.

HĐND huyện sẽ thành lập thêm 2 đến 3 ban, như vậy mỗi huyện tăng ít nhất 2 đại biểu chuyên trách, cả nước có 700 huyện tăng thêm ít nhất 1.400 người.

Ở cấp xã, sẽ bố trí ít nhất một phó chủ tịch HĐND chuyên trách, cả nước hiện có 11.000 xã. Như vậy số biên chế tăng thêm theo Luật tổ chức chính quyền địa phương ít nhất là 12.600 người.

 Đó là chưa kể thêm các ban đô thị, ban dân tộc với những địa phương đặc thù và việc chia tách địa giới hành chính mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua.

Đại biểu Phạm Xuân Thường đề nghị không cần thiết phải bố trí HĐND cấp xã vì đã thành lập thêm các ban ở HĐND cấp xã theo dự luật, đủ để HĐND cấp xã hoạt động.

Phải trao công cụ sắc bén cho HĐND

Đây là đề nghị của hầu hết đại biểu khi cho rằng HĐND hiện nay còn thiếu thực quyền. “Lâu nay nhiều người xem hoạt động của HĐND còn mang tính hình thức nhưng điều đó không phải do các đại biểu mà do “họ đã không được trao công cụ sắc bén” - đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) nói.

Theo ông Vinh, công cụ sắc bén đó chính là một chế tài đủ mạnh để bắt buộc UBND cùng các cơ quan địa phương khác thực hiện các nghị quyết của HĐND.

Ông Vinh băn khoăn rằng trong dự thảo của Luật tổ chức chính quyền địa phương ông không thấy quy định rõ tính nghiêm minh, hiệu lực các nghị quyết của HĐND và biện pháp chế tài nếu không thực hiện nghị quyết đó.

Bàn tiếp về chuyện thực quyền của HĐND, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - chủ tịch HĐND TP.HCM - đặt câu hỏi với ban soạn thảo: “Luật này đã khắc phục được gì?”.

“Đừng bắt HĐND phải quyết những chuyện đã rồi, quyết cho có. Quyết những cái mà Chính phủ, các bộ ngành đã quyết. Quyết những vấn đề mà cấp ủy đã quyết thì quyết để làm gì. Có hình thức không?” - bà Tâm hỏi.

Không chỉ về thẩm quyền, ngay cả cơ quan cấp trên của HĐND cũng chưa được quy định rõ mà nói như đại biểu Triệu Là Pham (Hà Giang) là: “HĐND đang ở thế chông chênh vì không rõ Quốc hội hay Chính phủ mới là cấp trên của mình”.

 Luật chưa phù hợp với Hiến pháp?

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng cho rằng dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương đã có những điểm “chưa phù hợp với Hiến pháp”.

Cụ thể điều 112 của Hiến pháp quy định: Nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và mỗi cấp chính quyền. Tuy nhiên trong dự thảo của luật có nhiều điều luật lại quy định thẩm quyền của chính quyền địa phương pháp luật hoặc chính phủ quy định.

“Tôi đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban soạn thảo rà soát và phải có giải trình” - đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu.

 

VIỄN SỰ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận