Tag: Luật kinh doanh bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ, sau thanh tra rồi còn gì nữa?

Năm 2022 Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm, cũng là năm phong trào bán bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng (bancassurane) cực thịnh, Tuổi Trẻ đã vào cuộc điều tra và phơi bày mặt tối.

Doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản

TTO - Sáng 16-6, Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) với đa số ý kiến tán thành, yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ một số trường hợp luật định.

Cơ quan nào được phép yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của người mua bảo hiểm?

TTO - Đại biểu Quốc hội đề nghị cần xem xét kỹ nội dung 'xúi giục, ép buộc giao kết hợp đồng bảo hiểm' trong dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) khi cho rằng đây là quy định không rõ ràng.

Cần quy định chi tiết về bằng cấp của người cung cấp dịch vụ bảo hiểm

TTO - Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị quy định chi tiết về bằng cấp, chứng chỉ đối với các cá nhân cung cấp, tham gia kinh doanh dịch vụ bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.