Tag: lời tuyên bố

Bị ca sĩ trẻ gọi bằng chị, Phạm Quỳnh Anh tuyên bố đanh thép

Bài đăng với nội dung: '1984 với 2002, gọi cô là chị, tôi sẽ không để vụ này chìm' của Phạm Quỳnh Anh hút nhiều lượt quan tâm.

'Ông Tùng đã thảo văn kiện đầu hàng'

TT - Trong phần tường thuật dưới đây, nhà báo chuyên nghiệp Borries Gallasch đã trả lời một cách chắc chắn về vấn đề gây tranh cãi hàng chục năm qua: người đã thảo lời tuyên bố đầu hàng cho tổng thống Dương Văn Minh.