Tag: Lợi nhuận quí 3

Lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt hơn 19.800 tỉ đồng

Kết thúc quý 3, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng gần 70% so với cùng kỳ, với động lực từ mảng bán lẻ, chất lượng tài sản ổn định và các chỉ số an toàn được duy trì.