Tag: Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM

Sinh viên cần đọc nhiều sách nếu muốn hội nhập quốc tế

Sinh viên nên "Act Local - Think Global": hành động trong phạm vi cá nhân nhưng cần nghĩ đến các vấn đề mang tính toàn cầu.