Tag: Leo núi ở Việt Nam

Tôi ít leo núi ở Việt Nam, bởi đi nước ngoài... tiện hơn

TTO - Các hành trình leo núi ở Việt Nam thường ít bên cung cấp dịch vụ, và dựa trên hợp đồng miệng, không rõ ràng những cam kết của bên hướng dẫn/ hỗ trợ khuân vác.