Tag: Lê Sỹ Bảy

Ông Lê Sỹ Bảy được bổ nhiệm làm phó tổng Thanh tra Chính phủ

TTO - Ông Lê Sỹ Bảy từng giữ các chức vụ phó vụ trưởng, vụ trưởng Vụ I thuộc Thanh tra Chính phủ.