Thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2021

  • Vì một tình yêu văn chương

    Vì một tình yêu văn chương

    AT - Cái tin có ba tác giả Bình Định đạt giải cuộc thi tùy bút của Áo Trắng đã thành một niềm vui râm ran trong GĐAT Quy Nhơn. Ai đó đã thốt lên: “Nhà mình ghê thật!”. Tôi nghĩ, chắc phải có một cuộc gặp gỡ ba gương mặt này, để niềm vui đang nén chặt được vỡ òa.

  • Sông và nguồn

    Sông và nguồn

    AT - Sông đi mãi chẳng về nguồnMà nguồn cạn kiệt... vết buồn gieo sôngTình sông cứ rộng mênh môngLòng trơ sỏi đá vẫn mong vẫn chờ...