Tag: lễ hội sâm

Năm 2023, Quảng Nam sẽ tổ chức Lễ hội sâm quốc gia lần thứ nhất

TTO - Tháng 8-2023, Quảng Nam sẽ tổ chức lễ hội sâm quốc gia với nhiều sự kiện quan trọng như lập Hội Sâm Việt Nam, công bố ngày dùng sâm, hội thảo về cơ chế, chính sách phát triển sâm quốc gia.

Quảng Nam muốn làm lễ hội sâm quốc gia năm 2023

TTO - Quảng Nam đề nghị sở, ngành nghiên cứu tham mưu tỉnh tổ chức lễ hội sâm quốc gia vào năm 2023 theo hướng mở rộng, hướng tới tổ chức lễ hội sâm quốc tế vào năm 2024.