Tag: Lẩu sách

Alpha Books lấy làm tiếc vì sự cố ‘lẩu sách’

TTO - Dư luận 2 ngày qua đang bất bình cách dùng từ 'lẩu sách cuối năm' vì cho rằng Alpha Books nói như vậy là rẻ rúng sách.

Khi sách được tính bằng 'tấn' và bán như lẩu cuối năm

TTO - Cảm giác của tôi khi đọc tin này là người ta đã quá coi thường sách. Tôi không bao giờ mua sách theo kiểu thế này.