Tag: Làng Calsazio

Dân Ý bán cả làng

TT - Làng Calsazio nép mình bên những ngọn đồi dốc đứng thuộc dãy Alps phía bắc Ý đang được chính những người dân còn lại trong làng rao bán với hi vọng Calsazio sẽ trở thành địa điểm du lịch, theo Đài NBC.