Tag: Làn sóng trả mặt bằng

Mặt bằng TP.HCM vẫn ế ẩm giữa mùa mua sắm lớn nhất năm

Dù bước vào mùa mua sắm lớn nhất năm, các mặt bằng ở trung tâm TP.HCM vẫn đối diện với tình trạng trả mặt bằng, vắng khách thuê và nhiều mặt bằng vẫn để trống cả năm trời.