Tag: Lạc đường vì Google Maps

Công nghệ định vị GPS có thể đã thay đổi cách người dùng toàn cầu tìm đường trong 2 thập kỷ trở lại đây, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.