Tag: kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Chọn thi môn ngoại ngữ thế nào?

Học sinh học ngoại ngữ A ở bậc THCS có thể được chọn thi môn ngoại ngữ B trong kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2024-2025.