Tag: kỳ thi đánh giá năng lực

Học sinh lớp 11 có được dự thi đánh giá năng lực 2024?

Nhiều học sinh, phụ huynh thắc mắc việc học sinh lớp 11 có được tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024.

Một số trường đại học Huế xét điểm từ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Huế vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2024.

Mới có hơn 35.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố số liệu đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024, với lượng thí sinh đăng ký còn thấp.

Đại học Quốc gia TP.HCM đổi mới kỳ thi đánh giá năng lực 2024 nội dung nào?

Năm 2024, Đại học Quốc gia TP.HCM xác định tiếp tục đổi mới và phát triển kỳ thi đánh giá năng lực trở thành kỳ thi quan trọng dùng định hướng chung trong tuyển sinh tại các đơn vị thuộc đại học này.

Đại học Quốc gia TP.HCM bắt đầu mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực

Sáng nay 22-1, Đại học Quốc gia TP.HCM chính thức mở cổng đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024.

Chỉ 32% trúng tuyển nhập học, Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn dành nhiều chỉ tiêu đánh giá năng lực

Năm 2024, Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục dành 45% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực.

Ngày 22-1, Đại học Quốc gia TP.HCM mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 sẽ được Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức 2 đợt vào đầu tháng 4 và đầu tháng 6.

Trường đại học Công nghệ thông tin TP.HCM xét tuyển 3 nhóm phương thức tuyển sinh

Năm 2024, Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) tuyển sinh theo 3 nhóm phương thức, với tổng chỉ tiêu dự kiến 2.960 sinh viên.

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực 2025 Đại học Quốc gia TP.HCM ra sao?

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM từ năm 2025 vẫn gồm 3 phần nhưng có điều chỉnh so với bài thi hiện tại.

Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2024 vào ngày 7-4 và 2-6

Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng ổn định.